Replika
uhorskej kráľovskej koruny

Vernú kópiu tohto vzácneho diela vytvorenú našimi klenotníckymi majstrami si môžete pozrieť v priestoroch Klenotníckeho domu Mikuš Diamonds v centre Trenčína.

Uhorská koruna
2022
Do konca roku 2023 je korunu možné vidieť každú prvú sobotu v mesiaci v Klenotníckom dome v Trenčíne. Do konca roku 2023 je korunu možné vidieť každú prvú sobotu v mesiaci v Klenotníckom dome v Trenčíne. Do konca roku 2023 je korunu možné vidieť každú prvú sobotu v mesiaci v Klenotníckom dome v Trenčíne.
O korune

Korunovačný
klenot krášlil
aj Máriu
Teréziu

Mária Terézia

Z histórie
uhorskej
kráľovskej koruny

Dňa 5. apríla tohto roku uplynulo 400 rokov, odkedy bola do Trenčína prinesená uhorská kráľovská koruna. Táto svätoštefanská kráska, s významnou zlatníckou aj historickou hodnotou, má veľmi dobrodružný príbeh. Približne 900 rokov bola aj našou korunou, v rámci Uhorska. Kvôli historickému vývoju (protihabsburské povstanie Gabriela Betlena) bola 3 mesiace ukrytá aj v Trenčíne (putovala z Košíc do Prešporku, kde ju mali opatrovať uhorské stavy). Korunu do Trenčína priniesli vyslanci rakúskeho cisára a uhorského kráľa Ferdinanda II. v roku 1622. Podľa dobových správ bola uložená v temnici v historickom dome, ktorý sa nachádzal na mieste dnešnej pošty, teda necelých 100 metrov od Klenotníckeho domu. Strážcom svätej koruny bol vzdelaný barón Peter Révai. Ten bol uhorskou (svätoštefanskou) korunou natoľko fascinovaný, že o nej vydal knihu – vraj „jej nositelia sú pod ochranou samotného Boha“.
Rovnakú oddanosť „veci“ sme pociťovali aj my, keď sme sa rozhodli vyrobiť repliku tohto vzácneho korunovačného klenotu a sprítomniť si tak významné výročie spojené s jeho ukrytím v Trenčíne.

v temnici v historickom dome, ktorý sa nachádzal na mieste dnešnej pošty, teda necelých 100 metrov od Klenotníckeho domu. Strážcom svätej koruny bol vzdelaný barón Peter Révai. Ten bol uhorskou (svätoštefanskou) korunou natoľko fascinovaný, že o nej vydal knihu – vraj „jej nositelia sú pod ochranou samotného Boha“.
Rovnakú oddanosť „veci“ sme pociťovali aj my, keď sme sa rozhodli vyrobiť repliku tohto vzácneho korunovačného klenotu a sprítomniť si tak významné výročie spojené s jeho ukrytím v Trenčíne.

Z vecného pohľadu je originál uhorskej kráľovskej koruny jeden z najstarších zachovaných klenotov v Európe. Korunou bolo korunovaných viac ako 50 uhorských kráľov, posledným z nich bol Karol IV. v roku 1916. Medzi touto mužskou kráľovskou elitou sa vynímala aj kráľovná reforiem Mária Terézia, ktorú zdobil tento klenot z perál, drahých kameňov a filigránu pri jej korunovácii v roku 1741. Z historického hľadiska je zaujímavé, že koruna vznikla spojením dvoch častí rozličného pôvodu: byzantskej a latinskej. Staršia – spodná časť – je zlatý byzantský diadém, označovaný ako grécka koruna (corona gracea). Túto korunu dekorujú bohato zdobené emailové doštičky, nástavce a pendílie (retiazkové prívesky). Mladšia – latinská koruna (corona latina) – je doplnkom gréckeho diadému a má tvar vypuklého kríža. Na vrchole platničky s tróniacim Kristom bol približne v 16. storočí nešetrným spôsobom prevŕtaný otvor a pripojený malý zlatý krížik. Ten zaujme už na prvý pohľad zvláštnym naklonením, na druhý pohľad dramatickým príbehom.

zlatý byzantský diadém, označovaný ako grécka koruna (corona gracea). Túto korunu dekorujú bohato zdobené emailové doštičky, nástavce a pendílie (retiazkové prívesky). Mladšia – latinská koruna (corona latina) – je doplnkom gréckeho diadému a má tvar vypuklého kríža. Na vrchole platničky s tróniacim Kristom bol približne v 16. storočí nešetrným spôsobom prevŕtaný otvor a pripojený malý zlatý krížik. Ten zaujme už na prvý pohľad zvláštnym naklonením, na druhý pohľad dramatickým príbehom.

Traduje sa, že pri prípravách na akt korunovácie Márie Anny Španielskej (prvej manželky uhorského kráľa Ferdinanda III. Habsburského) nastali problémy s vyťahovaním koruny zo schránky a z medeného puzdra. Aby zaseknutú korunu vôbec dostali von, museli použiť silný tlak, následkom čoho sa na korune ohol krížik. Aj táto „malá“ nehoda akoby odzrkadľovala pohnutý osud uctievanej svätej koruny. Aby sme však uzavreli aj „náš“ príbeh, z dočasného úkrytu v Trenčíne putovala uhorská koruna do Šopronu, kde ňou korunovali Eleonóru Annu Gonzaga. Následne skončila na dlhý čas na Bratislavskom hrade. V roku 1945 ju z dôvodu ochrany pred sovietskou armádou odviezli do USA, kde bola uchovávaná v pevnosti Fort Knox. Maďarsku bola vrátená v roku 1978. V súčasnosti je uložená v parlamente v Budapešti.

Aby sme však uzavreli aj „náš“ príbeh, z dočasného úkrytu v Trenčíne putovala uhorská koruna do Šopronu, kde ňou korunovali Eleonóru Annu Gonzaga. Následne skončila na dlhý čas na Bratislavskom hrade. V roku 1945 ju z dôvodu ochrany pred sovietskou armádou odviezli do USA, kde bola uchovávaná v pevnosti Fort Knox. Maďarsku bola vrátená v roku 1978. V súčasnosti je uložená v parlamente v Budapešti.

Ako vznikala replika
kráľovskej
koruny

Pod záštitou nášho klenotníckeho majstra Augustína Hôrku na nej pracovali tí najlepší. Vyjadrené rečou čísel: viac ako 1000 hodín klenotníckej tvorby, 362 ručne osadených prírodných perál a 98 drahokamov, z ktorých je až 85 kusov prírodného pôvodu (almandíny, ametysty, ruženíny, malachit a chryzopras).

Zvyšných 13 kusov nie je v súčasných podmienkach reálne zadovážiť v pravej podobe, z toho dôvodu je osem z nich vyrobených v zahraničí zo špeciálneho farebného skla, tak, aby korešpondovali s farbou pôvodných kameňov. Zvyšných 5 kusov drahých kameňov je syntetických. Všetky použité kamene boli brúsené na mieru podľa tvaru a proporcií originálnych drahokamov v českom Turnove a nemeckom Idar-Obersteine. Korpus koruny je zo striebra a vo finálnom kroku je koruna pozlátená, pričom jej celková hmotnosť zodpovedá originálu, ktorý je však vyrobený zo zlata. Detailom, ktorý podčiarkuje výnimočnosť tohto diela, sú ručne maľované obrázky svätcov a iných postáv. Rovnako práce na korune sú realizované tak, aby sme sa čo najexaktnejšie priblížili technikám dávnych majstrov, ktorí na origináli pracovali približne v 11. storočí. Tieto postupy nám boli svojím spôsobom blízke, pretože všetky naše klenoty vyrábame ručne.

Replika koruny obsahuje 362 prírodných perál
a 85 prírodných drahokamov.

'

Koruna je vyrobená zo striebra a vo finálnom kroku pozlátená, pričom jej celková hmotnosť je viac ako 2 kilogramy.

Augustín Hôrka, klenotnícky majster
ellipsa
ellipsa
Kde vidieť

Korunu nájdete Každú prvú
sobotu v mesiaci

v Klenotníckom dome v Trenčíne